Hva bygger vi for pengene?

Noen eksempler:

Vei: Fire felt på E6 Sør mellom Tonstad og Melhus er det største enkeltprosjektet. En ny kulvert på Stavne gjør at tungtrafikken kan styres utenfor Midtbyen. Nydalsbrua (Ny Sluppen bru) kommer senere.

Kollektiv: Tilbudet er kraftig utvidet samtidig som det ble billigere å reise med buss og tog fra 2011, særlig i nabokommunene til Trondheim. Miljøpakken dekker en betydelig del av hva en reise koster. Nå pågår i tillegg omfattende utbygging av holdeplasser, kollektivfelt og knutepunkt for nytt bussystem fra 2019 (Metrobuss).

Sykling: 31 km sykkelanlegg, inkludert 9 gang- og sykkelbruer.

Gåing: 19 snarveier utbedret – flere kommer.

Trafikksikkerhet: 15 skoler har fått bedre skolevei.