Hva bygger vi for pengene?

Noen eksempler:

Vei: Fire felt på E6 Sør mellom Tonstad og Melhus er det største enkeltprosjektet. En ny kulvert på Stavne gjør at tungtrafikken kan styres utenfor Midtbyen. Nydalsbrua (Ny Sluppen bru) står ferdig i 2024.

Kollektiv: Tilbudet er kraftig utvidet samtidig som det ble billigere å reise med buss og tog fra 2011, særlig i nabokommunene til Trondheim. Miljøpakken dekker ca 25 prosent av hva en reise faktisk koster. I tillegg er det gjennomført omfattende utbygging av holdeplasser, kollektivfelt og knutepunkt for nytt system med Metrobuss.

Sykling: Ca 40 km sykkelanlegg, inkludert 9 gang- og sykkelbruer.

Gåing: 70 snarveier utbedret innen 2021 – flere kommer.

Trafikksikkerhet: 17 skoler har fått bedre skolevei.