Hva får vi for pengene?

Noen eksempler på det midlene i Miljøpakken går til:

Vei: Fire felt på E6 Sør mellom Tonstad og Melhus. Ny kulvert på Stavne som gjør at tungtrafikken styres utenfor Midtbyen. Nydalsbrua (Ny Sluppen bru).

Kollektiv: Tilbudet er kraftig utvidet. Miljøpakken dekker ca. 25 prosent av hva en reise faktisk koster (ca 300 mill. kr. per år). Felles bytakst fra Hovin i sør til Skatval i nord. I tillegg er det gjennomført omfattende utbygging av holdeplasser og kollektivfelt tilknyttet metrobuss. Nye og oppgraderte knutepunkter som Trondheim S.

Sykling: Ca. 40 km sykkelanlegg.

Gåing: 8,5 km nye fortau og over 100 snarveier – flere er på vei.

Trafikksikkerhet: 22 skoler har fått bedre skolevei.

Annet: 15 km støyskjermer.