Hvor kommer pengene fra?

Ca halvparten er bompenger.
En stor del av den andre halvparten er forskjellige typer bidrag fra Staten: Penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport samt penger øremerket til å bygge kollektiv, sykling og gåing. Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune betaler også inn til pakken.