Hvor kommer pengene fra?

Ca. 50 prosent kommer fra staten. Dette er ulike typer bidrag: penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport samt penger øremerket til å bygge kollektiv, sykling og gåing.

Bompengene utgjør ca. 40 prosent av inntektene, og andelen er fallende.

Trøndelag fylkeskommune og de kommunene som er med i miljøpakkesamarbeidet står samlet for ca. 10 prosent.