Hvor kommer pengene fra?

Ca. 50 prosent kommer fra staten. Dette er ulike typer bidrag; penger via Nasjonal Transportplan, belønningsmidler for mer miljøvennlig transport samt penger øremerket til å bygge kollektiv, sykling og gåing.
Bompengene utgjør ca. 40 prosent av inntektene, og andelen er fallende.
Trøndelag fylkeskommune og de fire kommunene som er med i Byvekstavtalen (Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal) står for ca. 10 prosent.