Hva er nullvekstmål, bymiljøavtale og byvekstavtale?

Som den første av storbyene inngikk Trondheim en bymiljøavtale med Staten i 2016. Avtalen sikrer mer penger fra Staten til utbygging av transportsystemet mot at personbiltrafikken ikke skal øke – også kalt nullvekstmålet: All vekst i persontransport skal skje med kollektiv, sykling og gåing. En ny byvekstavtale i 2019 utvidet og forlenget samarbeidet til 2030. Også Melhus, Malvik og Stjørdal ble inkludert i byvekstavtaleområdet.