Hva er nullvekstsmål, Bymiljøavtale og Byvekstavtale?

Som den første av storbyene inngikk Trondheim en Bymiljøavtale med Staten i 2016. Avtalen sikrer mer penger fra Staten til utbygging av transportsystemet mot at personbiltrafikken ikke skal øke – også kalt nullvekstmålet. All vekst skal skje inne kollektiv, sykling og gåing. En ny Byvekstavtale er en utvidelse og forlengelse av Bymiljøavtalen. Staten ønsker å ha med også Melhus, Malvik og Stjørdal i en slik Byvekstavtale. Altså: Penger fra Staten mot null vekst i personbiltrafikken.