Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er 20 milliarder kroner for 2010-2029.