Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er ca. 27 milliarder kroner for 2010-2029.