Hvor mye penger har Miljøpakken?

Den økonomiske rammen er ca. 27 milliarder kroner for 2010-2029. Ved utgangen av 2020 sto ca. 17 milliarder kroner igjen.