Hva er Miljøpakken?

En pakke med tiltak for å bygge ut transportsystemet og samtidig unngå at biltrafikken øker. Det skjer gjennom et samarbeid mellom Staten (Statens vegvesen og jernbanedirektoratet), Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal, Orkland og Skaun kommuner. Utslippene av klimagasser skal ned, personbiltrafikken skal ikke øke og trafikken i storbyområdet skal flyte. Staten stiller krav for å bidra med penger.