Andre

Trafikknutepunkt ved skansen
2 min

Enighet om revidert byvekstavtale i Trondheimsområdet

Lokale parter og staten er enige om forslag til revidert byvekstavtale for Trondheimsområdet, for perioden 2023-2029. De lokale partene som […]

Les mer