Andre

2 min

Reisevaneundersøkelsen i skolen: Slår nasjonal målsetning!

Mer enn 81 prosent av barna i Trondheim sykler eller går til skolen. Det viser en reisevaneundersøkelse som ble gjennomført høsten 2023 blant foreldre i barneskolen i hele Miljøpakkens område.

2 min

Flere reiser grønt i Miljøpakkens område

Resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) 2023 viser en positiv utvikling ved at andelen miljøvennlige reiser øker på bekostning av andelen bilreiser fra 2022 til 2023. Til tross for dette, er Miljøpakken fortsatt langt unna å nå nullvekstmålet.