Sykkelvei Byåsveien nedre

En egen sykkelvei i bunnen av Byåsveien skal forbedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen til syklistene.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2021
Status:
Under planlegging
Finansiering:
3,5 millioner kroner
Ferdigstilling:
2022

Strekningen fra rundkjøringen med Steinbergtunnelen/Ilevollen og opp Byåsveien til og med Bergsligata er i dag ikke tilstrekkelig tilrettelagt for sykkel. De mange syklende ned Byåsveien kommer enten inn i rundkjøringen eller krysser trikkesporet ved Bergsligata. Det skal nå etableres et toveis sykkelvei mellom bilvei og trikk i dette området, som vil ta syklistene videre inn på eksisterende sykkelvei langs Søndre Ilevollen.

Antall kjørefelt opprettholdes som i dag. For å få plass til den 2,8 meter brede sykkelveien reduseres bredden på kjørefelt, rabatt, trafikkøy og en kortere del av fortau på vestsiden.

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet byggeplan, og begynner anleggsarbeidet i november 2021. Sykkelveien kan tidligst stå ferdig i desember 2021.

Kart Byåsveien nedre

SE OGSÅ: På lengre sikt jobbes det med sykkeltiltak langs ulike deler av Byåsveien.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta