Sykkelvei Byåsveien nedre

En egen sykkelvei i bunnen av Byåsveien forbedret trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen til syklistene.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
3,5 millioner kroner
Ferdigstilling:
2022

Strekningen fra rundkjøringen med Steinbergtunnelen/Ilevollen og opp Byåsveien til og med Bergsligata var ikke tilstrekkelig tilrettelagt for sykkel. De mange syklende ned Byåsveien kom enten inn i rundkjøringen eller krysset trikkesporet ved Bergsligata. Miljøpakken etablerte toveis sykkelvei mellom bilvei og trikk i dette området, som tar syklistene videre inn på eksisterende sykkelvei langs Søndre Ilevollen.

Antall kjørefelt opprettholdt. For å få plass til den 2,8 meter brede sykkelveien reduserte vi noe av bredden på kjørefelt, rabatt, trafikkøy og en kortere del av fortau på vestsiden.

SE OGSÅ: På lengre sikt jobbes det med sykkeltiltak langs ulike deler av Byåsveien.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)