Sykkelvei Søndre Ilevollen

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
14,5 millioner
Ferdigstilling:
2011

Prosjektet består av 500 meter sykkelvei og oppgradering av bilvei fra rundkjøringa ved Marienborgtunnelen til like forbi krysset der Nordre og Søndre Ilevollen møtes.

For å gjøre plass til sykkelfeltet er trafikken lagt om for biler og busser, og dagens fire felt blir til to. I Søndre Ilevollen blir det biltrafikk med én fil i hver kjøreretning, mens Nordre Ilevollen blir forbeholdt buss og trikk.

Bilvegen er gjort frostfri, noe som kraftig reduserer behovet for vedlikehold. Hele strekningen har fått nytt lysanlegg, og de gamle signalanleggene er byttet ut med nye. Under hele sykkelvegen ligger det en såkalt OPI-kanal; en betong-kanal hvor man trekker det man måtte trenge av kabler til bredbånd, tv, strøm etc, slik at man slipper å grave opp sykkelvegen hver gang det skal legges nye kabler.

I tillegg blir det nytt belysningsanlegg på strekningen. Det nye anlegget erstatter det gamle, som har mange jordfeil.

Ilevollen_landskapsskisse (pdf)

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)