Hovedsykkelveg Trondheim Øst

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Pågår
Finansiering:
Ca. 175 mill. kr. til delstrekning 2 og 3 (se nederste kart)
Ferdigstilling:
2015-2024/25 (unntatt etappen nærmest Pirbrua)

Miljøpakken bygger hovedsykkelveg mellom sentrum (Pirbrua) og Gildheim/Leangen. Lengst øst kommer sykkel- og gangbru over jernbanen ved Gildheim-krysset. Video viser hvordan det blir å sykle hele strekningen:

Prosjektet går langs jernbanelinja, og er en del av arbeidet med å utvikle de nye byområdene på Lilleby og Leangen. Målet med prosjektet er å skape en ny, god sykkelforbindelse fra Lade og Ranheim til Midtbyen, slik at flere velger sykkel på denne hovedinnfartsåren fra øst.

Første byggetrinn:
Arkitekt Ebbels veg til Bromstadvegens forlengelse var ferdig i juni 2015. Denne første etappen er ca 700 meter og omfatter to sykkelbruer over Haakon VIIs gate og Leangen Alle. Her kan syklister nå prøve ut et tilbud med høy standard; ingen bratte bakker eller krappe svinger, god bredde, ingen kryssende biltrafikk.

Andre byggetrinn:
I 2021 startet bygging av nye strekninger. Den 730 meter lange etappen fra Dalenbrua til Lilleby skole kom først med byggestart vinteren 2021, og åpnet i oktober 2021:

Tredje byggetrinn:
I januar 2022 startet bygging av strekningen Dalenbrua-Leangbrua – også den er 730 meter. Strekningen åpner i november 2023. Sammenkobling med forrige etappe gir en lang, sammenhengende strekning med god tilknytning til kryssende sykkelnett. Åpning her vil representere et gjennombrudd for trygg og effektiv sykling i et område i rask vekst. Strekket fra Strandveien til Gildheim kan stå ferdig i 2024 hvis det blir finansiert. Etappen nærmest byen og Pirbrua er avhengig av planene for Nyhavna.

Miljøpakken skal bygge ny bru over jernbanen ved Hangaren kjøpesenter og Leangen stasjon. Den får navnet Hangarbrua. Brua er egentlig del av fjerde byggetrinn (Leangbrua-Gildheim), men finansieres ved restmidler fra byggetrinn tre som ble billigere enn planlagt. Brua er bestilt. Dette blir en konstruksjon i aluminium til 45 mill.kr. Hvis alt går bra kan brua heises på plass sommeren/høsten 2025.

Hangarbrua i forgrunnen med Hangaren og Leangen stasjon til høyre.

Tre siste byggetrinn i rekkefølge:
Leangbrua-Gildheim
Lilleby skole-Nordtvedts gate
Nordtvedts gate-Pirbrua

Hovedsykkelvegen bygges som sykkelveg med fortau i 7 meters bredde. Den vil altså ikke ha kryssende biltrafikk, siden den ligger langs jernbanen. Traseen blir mest mulig rett, og får små høydeforskjeller.

Under ser du oversikt over de fem etappene fra øst mot sentrum. Første byggetrinn mellom Arkitekt Ebbels gate og Bromstadvegens forlengelse (ferdig 2015) er ikke markert i kartet.

Statens vegvesen bygger og planlegger flere sykkelprosjekt for Miljøpakken: Oversikt her.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)