Hovedsykkelveg Trondheim Øst

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Pågår
Finansiering:
Ca. 175 mill. kr. til delstrekning 2 og 3 (se nederste kart)
Ferdigstilling:
2015-2023

Miljøpakken bygger sykkelekspressveg mellom sentrum (Pirbrua) og Gildheim/Leangen. Lengst øst kommer sykkel- og gangbru over jernbanen ved Gildheim-krysset. Video viser hvordan det blir å sykle hele strekningen:

Prosjektet går langs jernbanelinja, og er en del av arbeidet med å utvikle de nye byområdene på Lilleby og Leangen. Målet med prosjektet er å skape en ny, god sykkelforbindelse fra Lade og Ranheim til Midtbyen, slik at flere velger sykkel på denne hovedinnfartsåren fra øst.

Første byggetrinn fra Arkitekt Ebbels veg til Bromstadvegens forlengelse var ferdig i juni 2015. Denne første etappen er ca 700 meter og omfatter to sykkelbruer over Haakon VIIs gate og Leangen Alle. Her kan syklister nå prøve ut et tilbud med høy standard; ingen bratte bakker eller krappe svinger, god bredde, ingen kryssende biltrafikk.

Fra 2021 bygges nye strekninger. Den 730 meter lange etappen fra Dalenbrua til Lilleby skole kommer først med byggestart vinteren 2021, og åpning i oktober 2021:

Sykkelekspressvegen bygges som sykkelveg med fortau i 7 meters bredde. Den vil altså ikke ha kryssende biltrafikk, siden den ligger langs jernbanen. Traseen blir mest mulig rett, og får små høydeforskjeller. Håpet er at hele traseen fra Pirbrua til Leangen er ferdig i 2023.

llustrasjonen over viser status for de ulike delstrekningene høsten 2020. Lilleby-området er først i løypa.

 

Oversikt over de fem etappene fra øst mot sentrum. De blir ikke bygd ut i samme rekkefølge. En 750 meter lang strekning øst for Gildheim sto ferdig i 2015.

Statens vegvesen bygger og planlegger flere sykkelprosjekt for Miljøpakken: Oversikt her.

Relaterte artikler

Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Sykkelvei Byåsveien nedre

600 sykkelstativ på utfartssteder