Tiltak ved rundkjøring Klæbuveien-SP Andersens veg

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2013
Status:
Ferdig
Finansiering:
700 000
Ferdigstilling:
2013

Prosjektet skal gjøre det tryggere for de syklende på sykkelruta S4 «Klæburuta». I denne rundkjøringen er det registrert mange sykkeluhell. I 2013 har vi bygget to opphøyde gangfelt for å redusere farten i rundkjøringen. Prosjektet omfatter både sykkel- og trafikksikkerhetstiltak.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)