Prosjekter

Skrevet av: Hans Kringstad

Publisert: 09 mars 2021

Lesetid: 3 min

Flytter vernet do – så blir det bedre å sykle

Nå starter bygginga av sykkelveg med topp kvalitet øst for sentrum. Men først måtte Miljøpakken flytte et gammelt toalett ved Lilleby skole.

Flyttinga skjer etter krav fra antikvariske myndigheter. Også et stort skur ved skolen er varsomt flyttet på før det snart får ny plassering inntil den kommende sykkelvegen.

Skuret kommer til venstre for denne muren, og sykkelvegen til høyre. Godt beskyttet mot det meste er Øivind Andersen i Karl Knudsen AS, som følger opp prosjektet for Miljøpakken.

Ommøbleringa ved Lilleby skole markerer byggestart for strekningen Lilleby-Dalenbrua på det som blir en sammenhengende ekspressveg for sykkel mellom Pirbrua og Leangen/Rotvoll – les mer om prosjektet.

Sykkelvegen er syklistenes svar på E6 Øst. Den skal følge jernbanesporet, få slake kurver, små høydeforskjeller og ingen farlige kryssinger med biltrafikk.

E6 for syklister skal følge høyre side av jernbanelinja – sett fra Dalenbrua i retning Lilleby. Her kommer også omfattende utbygging og mye folk som får nytte av sykkelvegen.

Første etappe siden 2015
Etappen Leangbrua-Arkitekt Ebbels ved Rotvoll åpnet i 2015. Nå setter Miljøpakken på fart for å gjøre ferdig et tilbud med høy standard fra Lilleby til Leangen. Etappen Lilleby-Dalenbrua er 730 meter lang og koster ca. 85 mill. kr. – inkludert prosjektet med vernede bygg ved Lilleby skole. Planen er å kunne åpne dette strekket i november. Statens vegvesen er utbygger for Miljøpakken.

Neste etappe blir videre østover fra Dalenbrua fram til Leangbrua, der det allerede ligger en såkalt ekspressveg klar. Hvis alt klaffer med blant annet grunnerverv kan det bli byggestart her i år, men det er usikkert.

Mål: Mange flere syklister
Miljøpakken har som mål å øke sykkelandelen kraftig fram mot 2025. Etter mange år med vekst, har sykkelbruken flatet ut. Den nye sykkelvegen går langs et område med mange nye boliger, og den leder til store arbeidsplasser. Håpet er at den vil friste mange flere til å sykle mellom Trondheim øst og sentrum.

Skolegården, der det skal vrimle av unger fra høsten av. Gulbygget og skuret (to snødekte saltak) flyttes omkring før sykkelvegen bygges rett utenfor støyskjermen.

Ommøbleringa ved Lilleby skole er et stort prosjekt i seg selv. Et gult teglsteinsbygg er plassert på skinner og vinsjet fra sin faste plass. Det skal få ny, fast plassering. Dette var opprinnelig toalettet ved skolen, men er brukt som lager de siste årene.

Også et stort leskur og en ballbinge blir flyttet på, i tillegg til at skolen får ny støyskjerming mot jernbanen.

Standarden blir snart en helt annen på denne strekningen.