Sykkelekspressveg, første byggetrinn

Miljøpakken bygger sykkelekspress langs jernbanen fra Leangbrua til Rotvoll.

Miljøpakken og private utbyggere skal bygge sykkelekspressveg fra sentrum til Ranheim. Første etappe går fra den nye Leangbrua/Bromstadvegens forlengelse til Arkitekt Ebbels veg. Strekningen er ca 750 meter. Den bygges med bruer over henholdsvis Leangen alle og Haakon VIIs gate.

Byggestart er forsert for å kunne samkjøres med avslutningen av E6 Øst-prosjektet. Anlegget ble åpnet i juni 2015.

Sykkelekspressvegen bygges som sykkelveg med fortau. Den skal ikke ha bratte stigninger og krappe svinger, og syklistene skal slippe farlige kryssinger med biltrafikk. Formålet er å etablere et sammenhengende sykkeltilbud med høy standard mellom Troddheim og Ranheim.

Neste etappe kommer trolig når den nye bydelen på Lilleby bygges ut. Den vil gå fra der dagens prosjekt starter ved Leangbrua og innover mot byen forbi Lilleby til Strandveien.

 

 

 

Relaterte prosjekter

Se alle treff