Sykkelvei Leangbrua–Arkitekt Ebbells veg

Miljøpakken bygger hovedsykkelveg med høy standard langs jernbanen fra Leangbrua til Rotvoll.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
68 mill.
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken bygger hovedsykkelveg fra sentrum til Ranheim. Første etappe går fra den nye Leangbrua/Bromstadvegens forlengelse til Arkitekt Ebbels veg. Strekningen er ca 750 meter. Den er bygd med bruer over henholdsvis Leangen alle og Haakon VIIs gate. Byggestart her ble forsert for å kunne samkjøres med avslutningen av E6 Øst-prosjektet. Anlegget åpnet i juni 2015.

I 2021 åpnet traseen fra Lilleby skole til Dalenbrua. Den sto ferdig i oktober 2021. Deretter bygges strekningen Dalenbrua-Leangbrua, som gir sammenkobling.

Hovedsykkelvegen er bygd som sykkelveg med fortau. Den skal ikke ha bratte stigninger og krappe svinger, og syklistene skal slippe farlige kryssinger med biltrafikk. Formålet er å etablere et sammenhengende sykkeltilbud med god standard mellom Trondheim sentrum og Ranheim.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)