Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 2)

Prosjekttype:
Kollektiv
Tiltakshaver:
Trondheim kommune
Byggestart:
2022
Status:
Pågår
Finansiering:
20,5 mill.kr.
Ferdigstilling:
Sommer 2023

Miljøpakken har opp gjennom årene gitt et stort antall bussholdeplasser universell utforming. Før oppstart for Metrobuss i 2019 ble det nybygd eller utbedret ca. 150 stopp på de tre hovedlinjene i Trondheim. Siden har Miljøpakken utbedret flere busstopp også utenfor disse linjene for å sikre universell utforming, tilgjengelighet og sikker bruk.

Pakke 2 inkluderer oppgradering av følgende fire holdeplasser:

  • Alfheimsvingen, Stavset (2 plattformer)
  • Christian Jelstrups vei, Ila (1 plattform)
  • Jakobslivegen nedre (2 plattformer)
  • Oppsynsmann Eggens veg, Heimdal (2 plattformer)

Holdeplassene er prioritert etter hvor store mangler de har på de nevnte områdene, og om de ligger langs linjer med høy frekvens og høyt antall brukere.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)