Støyskjerm ved Majorstuen barnehage

Lokal skjerming rundt uteplassen mot Persaunvegen på nordvestsiden av barnehagen.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2022 (antatt)
Status:
Under planlegging
Finansiering:
4,1 mill.kr.

Miljøpakken har eget mål om at det skal rettes inn tiltak spesielt mot utendørs støy ved bl.a. skoler og barnehager. Støyberegninger viser at Majorstuen barnehage på Persaunet leir er støyutsatt og ligger med støynivå langt over de anbefalte støynivåene.

Det må søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene (vernebestemmelser for Persaunet leir). Innsynet til leiren skal ivaretas i best mulig grad.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm