Fortau i Lundvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023/2024
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 11 mill kr
Ferdigstilling:
2024

Lundvegen er hovedatkomst til hele Lundåsen, men mangler fortau. Behovet ble enda tydeligere enn før da endeholdeplass og snuplass for Metrobuss åpnet på Lund i august 2019. Miljøpakken skal bygge et ca 215 meter langt fortau på østsida av vegen, fra Ringvålvegen til Jørgen Hegstads veg. Behov for erverv av grunn gjør framdriften usikker. På grunn av vansker med grunnerverv er byggestart forskjøvet fra 2022 til 2023/2024.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen