Fortau i Lundvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2023
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 11 mill kr
Ferdigstilling:
2023

Lundvegen er hovedatkomst til hele Lundåsen, men mangler fortau. Behovet ble enda tydeligere enn før da endeholdeplass og snuplass for Metrobuss åpnet på Lund i august 2019. Miljøpakken skal bygge et ca 215 meter langt fortau på østsida av vegen, fra Ringvålvegen til Jørgen Hegstads veg. Behov for erverv av grunn gjør framdriften usikker. På grunn av vansker med grunnerverv er byggestart forskjøvet fra 2022 til våren 2023.

Relaterte artikler

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen

Fortau ved Ranheim stadion