Fortau i Lundvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2022
Status:
Under planlegging
Finansiering:
Ca 11 mill kr
Ferdigstilling:
2022/2023

Lundvegen er hovedatkomst til hele Lundåsen, men mangler fortau. Behovet ble enda tydeligere enn før da endeholdeplass og snuplass for Metrobuss åpnet på Lund i august 2019. Miljøpakken skal bygge et ca 250 meter langt fortau på østsida av vegen, fra Ringvålgvegen til Jørgen Hegstads veg. Behov for erverv av grunn gjør framdriften litt usikker.

Relaterte artikler

Selsbakk, ny undergang for myke trafikanter

Tyholtveien del 1

Fortau i Havstadvegen