Sykkelhotell på Leüthenhaven

Miljøpakken bygger sykkelhotell med høy standard på Leüthenhaven.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Sommeren 2021
Status:
Pågår
Finansiering:
6 mill
Ferdigstilling:
Februar 2022


Trygg sykkelparkering kommer ved nedkjøring til parkeringskjelleren rett bak Trøndelag Teater.  I dag finnes 44 plasser der folk kan låse inn sykkelen på dette stedet. Disse plassene blir oppgradert og sykkelhotellet utvides til ca 160 plasser totalt. Dette blir til nå det uten sammenligning største offentlige tilbudet i sitt slag i Trondheim.

Gjenbruk av materialer etterriving av Nidarvoll skole inngår i prosjektet og bidrar til økt bærekraft. Det har oppstått forsinkelser i byggeprosessen, og åpning er utsatt til februar 2022.

Sykkelhotell med 50 plasser kom på Tonstad kollektivknutepunkt våren 2021. Et tilsvarende tilbud åpnet på Heimdal stasjon i mars 2020.

I tillegg er det nå etablert tolv sykkelskap ved Spektrum, ti i Ørjaveita bak Byhaven og fem sykkelskap på bakkeplan på Leütenhaven.

Relaterte artikler

Sandgata – sykkelveg

Gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus sentrum

Sykkelvei Byåsveien nedre