Sykkelhotell på Leüthenhaven

Miljøpakken har bygget sykkelhotell med mange fasiliteter på Leüthenhaven.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
Sommeren 2021
Status:
Ferdig
Finansiering:
7,6 mill
Ferdigstilling:
Juni 2022

Trygg sykkelparkering ved nedkjøring til parkeringskjelleren rett bak Trøndelag Teater. Rundt 150 brukervennlige p-plasser, hvor av 10 for større lastesykler. Det største offentlige tilbudet i sitt slag i Trondheim.

Samtlige plasser er på bakkeplan og med bøylestativ med 1 meter mellomrom, noe som gjøre det lett å parkere syklene. Sykkelhotellet har også egen vaskestasjon og servicestasjon med enkle verktøy til reparasjon av sykkel. I låsbare skap kan man lade og låse inn elsykkelbatteri og andre personlige eiendeler.

Gjenbruk av materialer: Takkonstruksjon har gjenbruksmaterialer fra Østmarka som er sortert og sertifisert. Inngangsdør og branndører er gjenbruk fra gamle Breidablikk skole.

Sykkelhotell med 50 plasser kom på Tonstad kollektivknutepunkt våren 2021. Et tilsvarende tilbud åpnet på Heimdal stasjon i mars 2020.

I tillegg er det nå etablert tolv sykkelskap ved Spektrum, ti i Ørjaveita bak Byhaven, tolv ved Prinsen kinosenter og fem sykkelskap på bakkeplan på Leütenhaven.

Relaterte artikler

Sykkelfelt Ole Vigs gate

Gang- og sykkelvei Granholtvegen–Ålivegen

Sverresborgruta