E6 Trondheim–Melhus

E6 fra Tillerbyen til Melhus er utvidet til firefelts motorvei.

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Dette bygde vi:

  • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • 6,2 km gang- og sykkelveger
  • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Arbeidet med jernbanebrua startet opp i 2015. Anleggsarbeidet på selve vegen startet i 2016.

Utfyllende fakta om prosjektet finner du på vegvesen.no.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan