E6 Trondheim – Melhus

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts motorveg.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Veg
 • Dato for ferdigstilling:
  våren 2019
 • Status:
  Pågående
 • Byggestart:
  2015
 • Byggherre:
  Statens vegvesen

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts veg.

Hva bygger vi:

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Arbeidet med jernbanebrua startet opp i 2015. Anleggsarbeidet på sjølve vegen startet i 2016.

Følg E6 Trondheim-Melhus på Facebook. Her informerer vi om framdriften i prosjektet og om endringer i kjøremønstre.

Utfyllende fakta om prosjektet finner du på vegvesen.no.

Fortsett og utforsk

Se alle treff

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Isdamvegen

05.04.17

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når […]