E6 Trondheim – Melhus

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts motorveg.

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts veg.

Hva bygger vi:

  • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
  • Toplanskryss på Klett med E39
  • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
  • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
  • 6,2 km gang- og sykkelveger
  • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
  • Viltovergang sør for Sandmoen
  • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Arbeidet med jernbanebrua startet opp i 2015. Anleggsarbeidet på sjølve vegen startet i 2016.

Følg E6 Trondheim-Melhus på Facebook. Her informerer vi om framdriften i prosjektet og om endringer i kjøremønstre.

Utfyllende fakta om prosjektet finner du på vegvesen.no.

Aktuelle saker

Gang- og sykkelveg gjenåpner
Gang- og sykkelvegen forbi forbrenningsanlegget på Hårstad gjenåpner til 17.…
Omlegging av E6 på Jaktøyen ved Melhus
E6 på Jaktøyen nord for Melhus blir lagt om i…
Ny rundkjøring på Sandmoen
Ei ny rundkjøring på E6 ved Sandmoen tas i bruk…
Se alle treff

Relaterte prosjekter

Isdamvegen
Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne…
Johan Tillers vei
Miljøpakken bygger ny veg på Heimdal.
Sykkelanlegg Bakklandet sør
Miljøpakken jobber med ny sykkelløsning over Bakklandet.
Se alle treff