Fortau Uglavegen 2

Tryggere skolevei på Ugla.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Finansiering:
38 mill.kr.
Ferdigstilling:
2021

Miljøpakken har videreført prosjektet i Uglavegen med fortau langs strekningen fra Per Sivles veg og videre oppover til Bjørnebyvegen over en strekning på nesten 900 meter. Fortauet åpnet til skolestart høsten 2021. På bildet ser du at barn på vei til ksolen som får refleksog smoothie ved den offisielle åpninga 16. september.

Prosjektet gir sikrere skolevei for barn på Ugla skole og Dalgård skole, og tryggere forhold for fotgjengere og syklister i området. Miljøpakken har tidligere utbedret nedre del av Uglavegen.

Prosjektet tok lenger tid enn planlagt fordi det ble nødvendig å gjøre en endring i de opprinnelige planene knyttet til en avkjørsel. Grunnerverv er ofte tidkrevende i boligstrøk. Bygging av ny, felles atkomst i området startet høsten 2019. Byggestart for fortauet kom i 2020.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen