Fortau langs Uglavegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2010
Status:
Ferdig
Finansiering:
8,1 mill
Ferdigstilling:
2012

Miljøpakken har bygget tre meter bredt fortau langs Uglavegen mellom krysset med Gamle Osloveg til krysset med Per Sivles veg. I tillegg ble vann- og avløpsledninger skiftet ut. Prosjektet har gitt sikrere skoleveg for barn på Ugla skole, og tryggere forhold for fotgjengere og syklister i området.

Denne strekningen reguleres sammen med prosjektet Uglavegen 2.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen