Farget asfalt Elvegata

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
2,4 mill
Ferdigstilling:
2012

Vi legger til rette for en helhetlig sykkelløsning gjennom Midtbyen. På strekningen Sverres gate til Kongens er det høsten 2012 lagt rød asfalt i vegbanen for å synliggjøre sykkelruten. Strekningen er ca 750 m lang. Kostnadene omfatter mer enn asfaltering.

Det er bygd en sammenhengende strekning på 2,1 kilometer med farget asfalt i Kjøpmannsgata, Bispegata og Elvegata.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)