E6 Sentervegen-Tonstad

Prosjekttype:
Veg
Byggestart:
Mai 2011
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2013

Dette er et av de store vegprosjektene i Miljøpakken. På strekningen bygger vi nye anlegg for biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Derfor er prosjektet markert som både vegprosjekt, sykkelprosjekt og kollektivprosjekt i prosjektkartet.

Byggearbeidene startet i mai 2011, da E6 ble utvidet med et eget kollektivfelt i sørgående retning fra Formo bru til Bjørndalsbrua. Hovedarbeidene på og langs E6 ble påbegynt i oktober 2011.

Første byggetrinn av ny E6 til Melhus, Sentervegen-Tonstad, ble åpnet 21. oktober 2013.

E6 skal forlenges fram til Melhus. Den åtte kilometer lange strekningen (Tillerbyen-Melhus) får byggestart i løpet av våren 2016. Les mer om prosjektet her.

Relaterte artikler

Klettkrysset – ombygging

Ny Brå bru på Byneset

Fv. 704 Tanem–Tulluan