Sykkelanlegg Bakklandet

Miljøpakken har etablert ny sykkelløsning over Bakklandet.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
12 mill fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2016

I Nygata og Nedre Bakklandet (nordre del) ble det lagt brostein og sykkelheller og utvidet fortau. I tillegg ble det etablert automatiske sperringer i krysset Nygata/Nedre Bakklandet, og området ble forskjønnet med trær langs traseen.

Prosjektet økte fremkommeligheten og bedret forholdene for syklistene på strekningen mellom Gamle Bybro og Bakke bru. Konflikter med gående ble redusert.

I 2014 la vi nye heller på strekningen Gamle Bybro – Lillegårdsbakken, og i Kongsgårdsgaten forbi Nidarosdomen.

Oversikt over det vi skal gjøre i området.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)