E6 Trondheim – Melhus

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts motorveg.

Prosjektinformasjon

Vis i kart

Prosjektdetaljer

 • Prosjekttype:
  Veg
 • Dato for ferdigstilling:
  våren 2019
 • Status:
  Pågående
 • Byggestart:
  2015
 • Byggherre:
  Statens vegvesen

E6 fra Tillerbyen til Melhus skal bygges om til firefelts veg.

Hva bygger vi:

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer

Arbeidet med jernbanebrua startet opp i 2015. Anleggsarbeidet på sjølve vegen startet i 2016.

Følg E6 Trondheim-Melhus på Facebook. Her informerer vi om framdriften i prosjektet og om endringer i kjøremønstre.

Utfyllende fakta om prosjektet finner du på vegvesen.no.

Fortsett og utforsk

Omlegging fylkesveg 707

Legger om fv. 707 på Klett

18.09.17

Fra 20. september vil fv. 707 mellom rundkjøringa Heimdalsvegen/Leinstrandvegen og E39 gå i ny trase (se kart).

Ny midlertidig påkjøringsrampe på Sandmoen

13.09.17

Påkjøringsrampen for sørgående trafikk på E6 blir flyttet fra sørsida til nordsida av Sandmobrua. Omlegginga til ny rampe starter 19. september kl. 22. Rampen blir koblet til den nye rundkjøringa…

Se alle treff

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Isdamvegen

05.04.17

Miljøpakken har satt i gang et forprosjekt for å finne mulige løsninger for kryss mellom Isdamvegen og Østre Rosten når […]