Støyskjerming Sivert Dalens veg

Miljøpakken har bygget støyskjermer langs Osloveien. Målet er å redusere støyen for beboerne i Sivert Dahlens vei.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Vår 2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
6 millioner
Ferdigstilling:
Høst 2015

Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne er det bygget 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger. Prosjektet ble ferdig høsten 2015.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen har gjennomført byggingen.

Les mer om støyskjerming

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm