Støyskjerming Sivert Dalens veg

Miljøpakken har bygget støyskjermer langs Osloveien. Målet er å redusere støyen for beboerne i Sivert Dahlens vei.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Vår 2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
6 millioner
Ferdigstilling:
Høst 2015

Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne er det bygget 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger. Prosjektet ble ferdig høsten 2015.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen har gjennomført byggingen.

Les mer om støyskjerming

Relaterte artikler

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm

Støyskjerm ved Majorstuen barnehage