Støyskjerming Sivert Dalens veg

Miljøpakken har bygget støyskjermer langs Osloveien. Målet er å redusere støyen for beboerne i Sivert Dahlens vei.

Langs rv. 706 i Osloveien mellom Sluppen og Stavne er det bygget 375 meter støyskjerm for å skjerme 10 boliger. Prosjektet ble ferdig høsten 2015.

Prosjektene  er finansiert av Miljøpakken, og Statens vegvesen har gjennomført byggingen.

Les mer om støyskjerming

Relaterte prosjekter

Se alle treff