Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 23 januar 2013

Lesetid: 3 min

Vil doble antall syklister

I dag gjennomfører byens befolkning i snitt om lag 42000 sykkelturer hver dag. Dette antallet må øke kraftig om vi […]

I dag gjennomfører byens befolkning i snitt om lag 42000 sykkelturer hver dag. Dette antallet må øke kraftig om vi skal nå målene i Miljøpakken.

I forrige uke møttes politikere i Trondheim, ansatte i Trondheim kommune, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og representanter for flere interesseorganisasjoner til et seminar for å meisle ut en sykkelstrategi for byen: Hvordan skal 1,3 milliard sykkelkroner i Miljøpakken forvaltes på en best mulig måte? Hvordan vi skal få flest mulig til å velge sykkel framfor bil, buss og trikk så ofte som mulig?

Både mål og virkemidler ble satt under lupen. De viktigste innspillene kan oppsummeres slik:

  • Alminneliggjøring: Sykling er en aktivitet og et transportmiddel for alle, ikke kun for spesielt interesserte.
  • Utbygging: Satse tyngst på utbygging av sykkelanlegg nært sentrum og rundt skoler.
  • Bedre vintervedlikehold
  • Målgrupper: Barn og ungdom og arbeidsreisende ble fremhevet som de viktigste målgruppene.

Erik Jølsgard, vinner av sykkelprisen 2012, innledet seminaret med et foredrag om suksessfaktorene i fire europeiske byer som har en svært høy sykkelandel.

– Disse byene har gjort enkle grep. Det er ikke noe hokus-pokus. Det dreier seg om å gjøre sykkelen til førstevalget, gi syklende prioritet, alminneliggjøre sykkelen som framkomstmiddel og over tid skape en kultur som fremmer sykling, sier Jølsgard.

Richard Sanders i Syklistenes Landsforening var invitert for å snakke om hvilke tiltak som kan bidra til at flere sykler om vinteren.

– Det er et stort potensial for flere vintersyklister. Bedre vintervedlikehold er svært populært, utrolig lønnsomt, koster lite og kan settes i verk på kort tid, mener Sanders.

Last ned program, foredrag og oppsummering av debatten nedenfor.