Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 21 januar 2013

Lesetid: 2 min

E6-bru rives

Kommende helg rives den gamle brua over John Aaes veg.

Vegen holdes stengt fra i kveld til morgenen mandag 28. januar.

– Vanligvis tar det én til to uker å fjerne en slik bru, men vi setter inn mange maskiner og tre skift  for å gjennomføre rivingen så raskt som mulig, sier byggeleder Roger Gjeldnes i Statens vegvesen. I løpet av helge skal 800 tonn med betong knuses.

Rivingen skjer som et ledd i Miljøpakkens utbygging av E6 på Tiller, og den gamle brua skal erstattes med en bredere bru med tre kjørefelt. Trafikken langs E6 blir ikke berørt av stengingen i helgen.

Vi beklager ulempene stengingen av John Aaes veg vil medføre.