Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 25 mai 2018

Lesetid: 2 min

Tryggere kryss på Byåsen

Miljøpakken gjør det tryggere å sykle i Byåsveien.

Arbeidet med å utbedre tre kryss langs Byåsveien er i gang. I første omgang er det krysset Byåsveien/Lysverkvegen som får en bedre løsning, deretter følger kryssene mellom Byåsveien/Odd Husbys veg og Byåsveien/Havstadvegen. Løsningene varierer fra sted til sted, men i hovedsak er det snakk om å bygge fartshumper med gang- og sykkelkryssing, innsnevring av kryss og forsterket belysning.

Alle kryssene skal stå ferdig i slutten av juni.

Miljøpakken bygger flere prosjekter for myke trafikanter i 2018:

Gang- og sykkelveg på Byneset, her starter byggingen i starten av juni.

Til høsten starter Miljøpakken på flere prosjekter på Lade, blant annet i Stiklestadveien, Jarleveien og rundkjøringen Haakon VIIs gate/Lade Allé.