Sykkelveg med fortau Jarleveien

Miljøpakken skal bedre sykkeltilbudet til Lilleby og Lade.

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Finansiering:
Totalt 58 millioner for hele sykkeltiltak Lade

En stor del av byutviklingen de kommende årene skal skje i dette området. Derfor har Miljøpakken bygd sykkelveg med fortau langs Jarleveien på strekningen fra Stiklestadveien fram til krysset med Håkon Magnussons gate, total ca 500 m. Arbeidet startet november 2018.

Dette prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, som er et samleprosjekt i Miljøpakken. Det omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim (inkludert bla sykkelveg med fortau i Stikelstadveien), bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal sto ferdig høsten 2019 med unntak av en strekning i Jarleveien som er sperret på grunn av et utbyggingsprosjekt på Triangeltomta.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)