Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé

Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.

Rundkjøringen er et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken skal redusere farten for biler og få på plass bedre belysning.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal være ferdige høsten 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff