Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé

Rundkjøringen er et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken skal redusere farten for biler og få på plass bedre belysning.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal være ferdige innen sommeren 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff