Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé

Rundkjøringen er et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken skal redusere farten for biler og få på plass bedre belysning.

Det er satt av 3,5 millioner til prosjektet, som skal gjennomføres innen 2018.

Relaterte prosjekter

Se alle treff