Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé

Miljøpakken gjør det tryggere for myke trafikanter.

Rundkjøringen er et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken skal redusere farten for biler og få på plass bedre belysning.

Det er satt av 3,5 millioner til prosjektet, som skal gjennomføres innen 2018.

Relaterte prosjekter

Byåsveien/General Bangs veg
Miljøpakken skal gjøre krysset mellom General Bangs veg, Byåsveien og…
Fortau ved Nidar og superbusstasjoner Strindheim
Miljøpakken skal bygge 250 meter gang- og sykkelveg fra "lokket"…
Signalregulering Kongsvegen-Smistadvegen
Krysset fv. 812 Kongsvegen/Smistadgrenda skal bli tryggere.
Se alle treff