Rundkjøring Haakon VIIs gate/Lade Allé

Miljøpakken har gjort det tryggere for myke trafikanter.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2018/2019
Status:
Ferdig
Finansiering:
Totalt 58 millioner for hele sykkeltiltak Lade

Rundkjøringen har vært et ulykkespunkt for myke trafikanter. Miljøpakken har redusert farten for biler og fått på plass bedre belysning.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal være ferdige høsten 2019, unntatt en del av Jarlevegen, som blir gjort ferdig av utbygger av eiendommen når huset står ferdig i 2020.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen