Prosjekter

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 22 mai 2018

Lesetid: 2 min

Tar i bruk liten bit av ny E6

Fra morgenen torsdag 24. mai blir ca. 500 meter ny E6 tatt i bruk. Den nye strekningen er fra Ekra til Bjørgum, rett sør for Klett.

– Omlegginga av trafikken vil skje natt til torsdag 24. mai. Vegen vil bli holdt åpen under trafikkomlegginga om natta, men trafikantene må regne med noe trafikkdirigering, sier byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen.

Etter omlegginga vil E6-trafikken fra rundkjøringa ved Ekra gartneri til Bjørgum gå på det som skal bli sørgående felt når ny firefelts E6 er ferdig.

– Vi gjør denne omlegginga for å frigjøre plass til å bygge nordgående E6 i dette området, sier Bidtnes.

Denne omlegginga skulle opprinnelig skje i april, men problemer med midtrekkverket på strekningen medførte en utsettelse.