Sykkelfelt Stiklestadveien

Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs Stiklestadveien fra Jarlevegen til Strandveien. Arbeidet starter våren 2019.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, som er et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal stå ferdig innen høsten 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff