Sykkelfelt Stiklestadveien

Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs Stiklestadveien fra Jarlevegen til Strandveien.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, som er et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene skal stå ferdig innen sommeren 2019.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Se alle treff