Sykkelveg med fortau i Stiklestadveien

Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2018/2019
Status:
Ferdig
Finansiering:
Totalt 58 millioner for hele sykkeltiltak Lade

Miljøpakken bygde sykkelveg med fortau langs Stiklestadveien, fra Jarlevegen til Strandveien, i 2019.

Prosjektet er en del av Sykkeltiltak Lade, som er et samleprosjekt i Miljøpakken som omfatter en utbedring av gang- og sykkeltilbudet på nordøstsiden av Trondheim, bygging av fire metrobusstasjoner og trafikksikkerhetsmessige oppgraderinger.

Alle prosjektene sto ferdig høsten 2019 med unntak av en strekning i Jarleveien som er sperret midlertidig på grunn av bygging av et boligprosjekt.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)