Sykkelfelt Stiklestadveien

Miljøpakken skal bedre sykkelforholdene mellom Nyhavna og Lade.

Miljøpakken skal bygge sykkelfelt langs Stiklestadveien fra Jarlevegen til Strandveien. Det er satt av 350 000 kr til prosjektet, som skal gjennomføres innen 2018.

Les mer om sykling på Sykkelbyen Trondheim.

Relaterte prosjekter

Sykkelfelt Gryta
Nytt sykkelfelt i Gryta.
Gang- og sykkelveg Skovgård-Presthusvegen
Miljøpakken gjør det tryggere for de som går og sykler…
Sykkelveg med fortau ved Stavne bru
Miljøpakken bygger om en gammel gang- og sykkelveg til sykkelveg…
Se alle treff