Prosjekter
Elgesetergate

Skrevet av: Lars Erik Sira

Publisert: 20 august 2012

Lesetid: 2 min

Hvordan blir Elgesetergate

Nå er vi i gang med å planlegge framtida til en av byens viktigste gater.

Politikere og administrativt ansatte i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, representanter fra Statens vegvesen, samt inviterte fra berørte organisasjoner møttes 16. august for å diskutere framtida for Elgeseter gate.

Program, referat og presentasjoner ligger nedenfor.

Program
Referat seminar Elgesetergate 160812
Innledning-Elgeseter gate
Bakgrunn og historie
St-Olav Hospital
Miljøutfordringer
NTNU
Samskipnaden
HiST og Elgesetergate
AtB
Seminar Elgeseter 16 8 2012 Gatebruksplan Innherredsveien
Selberg og Beitnes