Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 mars 2015

Lesetid: 2 min

Hva skal superbussen være i Trondheim?

Superbuss må utvikles med tanke på at målgruppa er dagens bilister. Det var ett av budskapene som kom fram under et seminar om superbuss i Trondheim.

Initiativet til seminaret kom fra ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore Sandvik. Målet var å få på plass en felles forståelse av hva superbuss kan og skal være i Trondheim, og å bli enige om hva som skal til for å nå målet om nullvekst i biltrafikken i byen.

Andre innspill var at superbuss må tilby noe mer enn dagens busstilbud, de som kjører bil i dag har jo allerede avvist dagens tilbud til fordel for bilen.

Her er alle presentasjonene fra seminaret:

Program seminar

Superbuss – definitions and characteristics, Axel Kuehn og Werner Nüchterlein

Nullvekstmålet og fordeling av transportvekst, Urbanet analyse

Nullvekstmålet og kollektivtrafikken, Henning Lervåg, Trondheim kommune

Seminar om superbuss, ordfører

Superbuss, Erlend Solem

Økonomi Miljøpakken, Henning Lervåg

Hva skjer nå?

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune jobber nå videre med en superbusstrategi og et felles konsept for superbuss i Trondheim. I prosessen skal de legge vekt på disse punktene:

 1. Vedta en strategi for superbuss som gir superbussen en identitet, rolle og/eller funksjon for byen. Superbussens rolle eller funksjon kan være:
  i.          Å være båndet mellom bydelsentraene (ruteutvikling).
  ii.         Å knytte sammen nye og gamle bydeler (byutvikling).
  iii.        Å gi sentrum et mer høyverdig kollektivtilbud (komfortfaktorutvikling).
  iv.        Å gjøre det «inn» å ta buss/«ut» å kjøre bil (markedsutvikling)
 2. Definere en første superbuss-linje
 3. Gjør superbussen til en motor i byutviklingen; legg til rette for mange boliger og reisemål langs traséene
 4. Tenk bane: tilbudet bør ha færre stasjoner, der det er tilrettelagt for å bytte til andre transportmidler, som annen buss, sykkel eller å gå. Par & ride kan også være aktuelt.
 5. Tilbudet må tilpasses byen

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune jobber nå videre med en superbussstrategi.