Prosjekter

Skrevet av: Kristin Gjærevoll

Publisert: 20 mars 2015

Lesetid: 2 min

Fortsatt bussvekst

Veksten i kollektivtrafikken i trondheimsområdet fortsetter.

I 2014 økte antall kollektivreiser i Stor-Trondheim med ca 3,5 prosent sammenlignet med året før. I mai i fjor ble det mulig å kjøpe periodekort via Mobillett. Det har tatt litt tid å få de riktige trafikktallene for fjoråret, på grunn av usikkerhet knyttet til registreringen av denne typen billetter.

Sterkere økning etter nyttår

I januar og februar i år var veksten på henholdsvis 4,7 prosent og 7,2 prosent sammenlignet med i fjor. Økningen kan skyldes den snøfattige vinteren i fjor gjorde at flere enn vanlig valgte å sykle eller å gå, og mye hålke i år førte til at flere valgte buss i denne perioden.

Les mer om trafikktallene i Miljøpakken