Utbedringer i Klæbuvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2012
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,5 millioner
Ferdigstilling:
2012

Vi har utbedret to kryss langs Klæbuvegen, Stubbanvegen og Dalsaunevegen. I tillegg har vi oppgradert holdeplass. Prosjektet har også fått penger fra Aksjon skoleveg.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen