Støyskjerming E6 Okstadbakken

Støyskjermer i Okstadbakken har gitt bedre bomiljø på Selsbakk, Hallset, Kroppanmarka og Fossegrenda.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
35 mill
Ferdigstilling:
2015

I 2014 ble det bygget støyskjermer på begge sider langs nordre del av Okstadbakken, fra eksisterende skjermer i sør og frem til Kroppanbrua. Strekningen var på ca. 900 meter.

I 2015 er gamle skjermer skiftet ut med bedre og høyere skjermer. 300 boliger personer får redusert støy.

Støyskjermene er 3 meter høye, og gir redusert trafikkstøy fra E6 og dels også fra Osloveien, slik at om lag 300 boliger på Selsbakk, Hallset og Leirfossen vil få redusert utendørs støynivå til under 60 dB. I dag har boligene nærmest E6 på Selsbakk/Hallset et utendørs støynivå på over 70 dB, mens boligene lengre bak har mellom 65-69 dB. Boligene nærmest E6 på Leirfossen har også utendørs støynivå mellom 65-69 dB.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm