Tyholtveien del 1

For å lage en sikrere skolevei for barna i nærområdet, har Miljøpakken bygget fortau og sykkelvei i Tyholtveien.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2021

I Skolevegsrapporten fra 2007 ble strekningen omtalt som en problemstrekning. Nå har Miljøpakken bygget 550 meter med fortau langs Tyholtveien, fra Henrik Mathiesens vei til Persaunvegen. Deler av strekningen har også sykkelfelt.

Nedre del av TyholtveienSlik så det ut under anleggsperioden.

Prosjektet Tyholtveien del 2 går fra Persaunvegen til Kong Øysteins veg, her kan byggestart komme i 2022.

Relaterte artikler

Fortau i Havstadvegen

Fortau i Lundvegen

Fortau i Gammel-lina