Gang- og sykkelbru over E6 på Melhus

Med bidrag fra Miljøpakken bygges ny gang- og sykkelbru over E6 i Melhus.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2020
Status:
Ferdig
Finansiering:
Ca 30 mill kr
Ferdigstilling:
2021

Den 75 meter lange brua kobler Gimse- og skoleområdet til sentrum.

Tiltaket er en oppfølging av områdeplanen for Melhus sentrum. Den nye brua utgjør en del av det som sammen med fremtidig gang- og sykkelvei over Gaula vil

  • gi et sammenhengende gang- og sykkelnett som en indre ringrute for myke trafikanter
  • binde sammen øst- og vestsiden av Gaula
  • opprette kobling mellom skoleområdet/Gimse og øvrige sentrum
  • bedre trafikksikkerheten for gående og syklende

Gang- og sykkelbrua er det første store Miljøpakken-prosjektet utenfor Trondheim etter at Melhus, Malvik og Stjørdal ble med i Miljøpakken i 2019.

Melhus kommune forskutterte midler til brua. Nye Veier AS bygget brua samtidig som selskapet bygget ny E6 i samme område. Les nyhetssak fra åpningen.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)