Sykkelhotell i Heimdal sentrum

Miljøpakken har finansiert sykkelhotell for ca 50 sykler i et nytt stasjonsbygg med kafe på Heimdal stasjon.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2020


Dette er et knutepunkt med flere busslinjer og tog. Sykkelhotellet tilbyr trygg og tørr parkering for alle som vil sykle til og fra buss- eller togtransport.
Det er bygd et lignende sykkelhotell ved knutepunktet for buss på Tonstad.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)