Sykkelfelt, fortau og støyskjerming i Dybdahls veg

Miljøpakken har bygd nytt sykkelfelt i Dybdahls veg fra Bugges veg til Jonsvannsvegen.

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
91,3 millioner (også inkludert vegbygging og støyskjerming)
Ferdigstilling:
2017

Sykkelanlegget knytter sammen sykkelrutene Tyholtruta og Ringrute 3, og gjør det enklere å bruke sykkel som framkomstmiddel i Trondheim.

Prosjektet har også bygd fortau på begge sider av Dybdahls veg.  Støyskjermer er satt opp for å redusere støybelastningen for boliger. I tillegg er selve vegen styrket for å tåle busstrafikken bedre og redusere rystelser for beboerne. Strekningen er ca 1 km.

Arbeidet med elektro, og vann og avløp startet ved årsskiftet 2014/2015. Elektroarbeidet (kanaler for fiberkabler mv) fullføres til våren. Vann- og avløpsarbeid pågikk til høsten 2015.

Ordføreren åpnet vegen for trafikk i desember 2016: Blomster, ikke bøter.

Asfaltering og annet avsluttende arbeid ble ferdig sommeren 2017. Sykkelfeltene fikk rød asfalt som et siste tiltak.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)