Prosjekter

Skrevet av: Camilla Bakke

Publisert: 05 desember 2016

Lesetid: 2 min

Dybdahls veg åpnet – blomster, ikke bøter

En nybygd Dybdahls veg er åpnet for biltrafikk etter 656 dager med forbud mot gjennomkjøring. Som en av de første lovlige brukerne fikk Hanne Risstad (bildet) og Jørgen Lorentsen blomster av ordfører Rita Ottervik.

Det skjedde da folk på anlegget fjernet forbudsskiltene klokka 08.30 mandag 5. desember. Tidligere har bilistene i stedet for blomster fra ordføreren fått bøter av politiet.

Dybdahls veg er et av de store prosjektene i Miljøpakken. Dette er bygd:

  • Sterkere veg i 650 meters lengde. All masse er skiftet ut ned til 1,55 meters dybde. Fundamentet er telefritt og veggrunnen så sterk at naboene slipper rystelser.
  • Støyskjerming. 45 boliger blir skjermet. 1000 meter støyskjermer er laget av flettet dansk pil med unike egenskaper. Treet holder seg pent og vedlikeholdsfritt i 30-40 år.
  • 1,5 meter brede sykkelfelt på begge sider.
  • 2,75 meter brede fortau på begge sider.

Støyskjerminga alene koster ca 20 mill. kr.  av totale kostnader på ca 100 mill. Anleggsarbeidet har pågått siden februar 2015. Ca 400 busser i døgnet har måttet kjøre under hele anleggsperioden. Det har ført til nærmere fordoblet byggetid. Nå vender 6000 biler per døgn tilbake etter nesten to år med omkjøringer.

Superbuss: Fra august 2019 går superbusslinje 3 her. Dette er den første nyåpnede strekningen klargjort for superbuss. Neste år starter arbeid i Jonsvannsveien, der det skal føres kollektivfelt inn mot kryss til Dybdahls veg.

Holdeplassen Østre Berg (mot byen) er oppgradert og blir ytterligere oppgradert til superbusstandard med langt leskur i 2017.

Annet som gjenstår, skal være ferdig til 1. juli 2017:

  • Fasadetiltak mot støy på enkelte hus.
  • Toppdekke asfalt i vegen.
  • Rød asfalt i sykkelfelt (kan bli utsatt til etter 1/7).

Bedre for alle
Både naboer, fotgjengere, syklister, bilister og busspassasjerer får et bedre tilbud med den oppgraderte vegen. Miljøpakken spanderte gavekort fra AtB til en av de første brukerne av den gjenåpnede Østre Berg holdeplass. Elling Øye var en avde heldige.

Skilt2
Gjennomkjøring forbudt-skiltene i Dybdahls veg forsvant mandag morgen.