Sikrere kryss Industriveien/Johan Tillers vei

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2011
Status:
Ferdig
Finansiering:
1 million
Ferdigstilling:
2011

Krysset er utbedret og det er bygd opphøyd gangfelt i Industrivegen. Hensikten var å sikre gang- og sykkelruten fra Heimdal sentrum via Breidablikk skole og til Tillerbyen sør/Tillerbruvegen.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen