Strakstiltak Lerkendal

Miljøpakken har bygget opphøyde gangfelt ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal.

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,5 mill
Ferdigstilling:
2015

I rundkjøringen ved Torbjørn Bratts veg, Dybdahls veg og Strindvegen har det skjedd mange ulykker. For å øke tryggheten for de som går og sykler, har vi bygget opphøyde gangfelt i alle vegarmene, og snevret inn kjørebanen mot Torbjørn Bratts veg. Tiltakene ble gjennomført høsten 2015, i påvente av en større ombygging av vegkrysset.

Relaterte artikler

Gravefrie fortau

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen