Strakstiltak Lerkendal

Miljøpakken har bygget opphøyde gangfelt ved rundkjøringen ovenfor Lerkendal.

I rundkjøringen ved Torbjørn Bratts veg, Dybdahls veg og Strindvegen har det skjedd mange ulykker. For å øke tryggheten for de som går og sykler, har vi bygget opphøyde gangfelt i alle vegarmene, og snevret inn kjørebanen mot Torbjørn Bratts veg. Tiltakene ble gjennomført høsten 2015, i påvente av en større ombygging av vegkrysset.

Relaterte prosjekter

Se alle treff