Pendlerparkering Være

Miljøpakken bygger pendlerparkering på Være.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Finansiering:
18,5 mill
Ferdigstilling:
November 2019

Miljøpakken har bygd innfartsparkering med 72 p-plasser på Være. Den skal betjene parkeringsbehovet til arbeidspendlere til og fra Trondheim og Malvik. Det er spesielt aktuelt for dem som bor langs Markabygdvegen, Hundhammeren, Ålifeltet og Auntrøa. Innfartsparkeringen ligger mellom fv. 950 og fv. 874, ca. 1 km fra kommunegrense mot Malvik. Plassering er valgt med bakgrunn i at det her er god kollektivdekning, og at innfartsparkeringen vil ligge rett utenfor bomstasjonen på Være.

I tillegg til innfartsparkeringen, er bussholdeplassene oppgradert til universell utforming med innendørs sykkelparkering. Gang- og sykkelvegen er lagt om.

Arbeidet ble utført sommer/høst 2019.

Relaterte artikler

Kolstadvegen – kollektivfelt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer

Innfartsparkering Ler, Melhus