Pendlerparkering Være

Miljøpakken har bygd pendlerparkering på Være.

Prosjekttype:
Kollektiv
Byggestart:
2019
Status:
Ferdig
Finansiering:
18,5 mill
Ferdigstilling:
November 2019


Innfartsparkeringa har 72 p-plasser og innendørs sykkelparkering. Den skal betjene parkeringsbehovet til arbeidspendlere til og fra Trondheim og Malvik. Det er spesielt aktuelt for dem som bor langs Markabygdvegen, Hundhammeren, Ålifeltet og Auntrøa. Innfartsparkeringen ligger mellom fv. 950 og fv. 874, ca. 1 km fra kommunegrensa mot Malvik. Plasseringa er valgt med bakgrunn i at det er god kollektivdekning på stedet, og at innfartsparkeringen vil ligge rett utenfor bomstasjonen på Være.

I tillegg til innfartsparkeringa, er bussholdeplassene oppgradert til universell utforming. Gang- og sykkelvegen er lagt om.

Arbeidet ble utført sommer/høst 2019.

Relaterte artikler

Elektrisk veg – pilotprosjekt

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 4)

Bedre holdeplasser utenfor Metrobuss-linjer (pakke 3)