Pendlerparkering Være

Det er behov for en permanent innfartsparkering på Være som kan betjene parkeringsbehovet til arbeidspendlere til og fra Trondheim og Malvik. Det er spesielt aktuelt for dem som bor langs Markabygdvegen, Hundhammeren, Ålifeltet og Auntrøa. Innfartsparkeringen vil ligge mellom fv. 950 og fv. 874, ca. 1 km fra kommunegrense mot Malvik. Plassering er valgt med bakgrunn i at det her er god kollektivdekning, og at innfartsparkeringen vil ligge rett utenfor bomstasjonen på Være.

I tillegg til innfartsparkeringen, er det behov for oppgradering av holdeplassene til universell utforming og omlegging av gang- og sykkelvegen.

Arbeidet skal etter planen utføres 2019.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate

Planlagt

Miljøpakken skal oppgradere Kongens gate. Kongens gate er en viktig trase for trikk og buss, og fra 2019 vil det […]

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Se alle treff