Pendlerparkering Være

Miljøpakken skal bygge pendlerparkering på Være.

Det er behov for en permanent innfartsparkering på Være som kan betjene parkeringsbehovet til arbeidspendlere til og fra Trondheim og Malvik. Det er spesielt aktuelt for dem som bor langs Markabygdvegen, Hundhammeren, Ålifeltet og Auntrøa. Innfartsparkeringen vil ligge mellom fv. 950 og fv. 874, ca. 1 km fra kommunegrense mot Malvik. Plassering er valgt med bakgrunn i at det her er god kollektivdekning, og at innfartsparkeringen vil ligge rett utenfor bomstasjonen på Være.

I tillegg til innfartsparkeringen, er det behov for oppgradering av holdeplassene til universell utforming og omlegging av gang- og sykkelvegen.

Arbeidet skal etter planen utføres i 2019-2020.

Relaterte prosjekter

Miljøpakken logo

Kongens gate – oppgradering

Ferdig (2014)

Miljøpakken utbedret kollektivfeltet i Kongens gate fra Ilevolden til Hospitalskirka. Feltet hadde store huller i vegbanen langs trikkeskinnene, tette sluk […]

Se alle treff