Støyskjerming Østre Rosten

Sommeren 2015 får østsida av Østre Rosten støyskjermer over en strekning på ca 1 kilometer. Prosjektet går fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover fram til fv. 901/Tillerringen. På strekningen er det 43 boliger, og skjermene vil redusere støynivået for ca. 100 personer.

 

Relaterte prosjekter

Se alle treff