Støyskjerming Østre Rosten

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Sommer 2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
20,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
Høst 2015

Sommeren 2015 fikk østsida av Østre Rosten støyskjermer over en strekning på ca. 1 kilometer. Prosjektet går fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover fram til fv. 901/Tillerringen. På strekningen er det 43 boliger, og skjermene reduserte støynivået for ca. 100 personer.

 

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm