Støyskjerming Østre Rosten

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
Sommer 2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
20,5 mill. kr.
Ferdigstilling:
Høst 2015

Sommeren 2015 får østsida av Østre Rosten støyskjermer over en strekning på ca 1 kilometer. Prosjektet går fra Tiller helse- og velferdssenter og sørover fram til fv. 901/Tillerringen. På strekningen er det 43 boliger, og skjermene vil redusere støynivået for ca. 100 personer.

 

Relaterte artikler

Støyskjerming i Utleirvegen

Støyskjerm ved Lohove barnehage

Støyskjerm Okstad barnehage