Støyskjerming Singsaker

Uteområdene ved Singsaker skole og Singsaker barnehage har for høyt støynivå.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2018
Status:
Ferdig

Miljøpakken har et eget mål om at det skal rettes inn tiltak spesielt mot utendørs støy ved bl.a. skoler og barnehager. Støyskjermingstiltak for skoler og barnehager med støynivå på uteareal over 60 dBA er prioritert i Handlingsplan mot støy.

Singsaker skole og Singsaker barnehage har ca. 9400 m2 uteareal. Eksisterende støyskjerm for barnehagen er i dårlig forfatning, har for dårlig effekt og må utbedres. Vi vurderer at 95 prosent av barnehagens uteområde i dag ligger i gul/rød støysone. Skolen har i dag ingen støyskjerming og halvparten av utearealet ligger i gul/rød støysone. Ved etablering av ny støyskjerm vil man oppnå et tilfredsstillende lydnivå (Ld under 55 dB) på uteområdet for Singsaker skole og barnehage.

Arbeidet startet november 2018 og sto ferdig i mai 2019.

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm