Utbedring gang- og sykkelveg Utleira

Miljøpakken skal utbedre standarden på eksisterende gang- og sykkeveg fra Utleir og ned til Nardo. Prosjektet er på vestsiden av fv. 860, og strekningen er ca. 2 km.

Arbeidet starter etter planen høsten 2018, og skal være ferdig våren 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff