Utbedring gang- og sykkelveg Utleira

Prosjekttype:
Sykkel
Status:
Ferdig
Ferdigstilling:
2019

Miljøpakken har utbedret standarden på eksisterende gang- og sykkelveg fra Utleir og ned til Nardo. Prosjektet er på vestsiden av fv. 6658, og strekningen er ca. 2 km. Gang- og sykkelvegen er skoleveg og har fått god kvalitet. Fem kryss er utbedret og det er etablert «kiss and ride».

Arbeidet var ferdig i august 2019.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)