Utbedring gang- og sykkelveg Utleira

Miljøpakken skal utbedre standarden på eksisterende gang- og sykkeveg fra Utleir og ned til Nardo. Prosjektet er på vestsiden av fv. 860, og strekningen er ca. 2 km.

Arbeidet utføres 2019.

Relaterte prosjekter

Se alle treff