Bromstadvegen/Kong Øysteins veg

Bedre forhold for alle som går, sykler og tar buss.

Prosjekttype:
Miljø
Byggestart:
2016
Status:
Ferdig
Finansiering:
38 mill. kr. fra Miljøpakken
Ferdigstilling:
2017

Området mellom Strindheim skole og rundkjøringen ved Kong Øysteins veg ble bygd om i 2016/2017. Strekningen er en viktig skoleveg og transportåre for myke trafikanter, men etter at Strindheimtunnelen åpnet, har biltrafikken mer enn doblet seg. Det har også gitt betydelig trafikkstøy.

Miljøpakken har bygd ca 300 meter fortau og støyskjerm på østsida av Bromstadvegen, mellom Gartnerivegen og Belbuvegen. Det har ikke vært fortau på østsida av vegen før.

På vestsida av Bromstadvegen er det bygd sykkelveg med fortau over en strekning på 450 meter fra Kong Øysteins veg og fram til Strindheim skole. Her er det i tillegg laget 200 meter kollektivfelt for å få bussen fortere fram.

Det er også lagt ned en stor overvannsledning opp til rundkjøringa ved Plantasjen. Rundkjøringa er samtidig utbedret for myke trafikanter. Ledningen ligger dypt, og anleggsarbeidene har derfor tatt flere måneder.

Strekningen var åpen for trafikk i anleggsperioden. Med i snitt 14 000 kjøretøy i døgnet har trafikkavvikling og anleggsarbeid vært krevende.

Prosjektet bidrar blant mye annet til at elevene ved enda en skole i Trondheim får bedre skoleveg.

 

Relaterte artikler

Ravelsveita får lys og varme

Øvre og Nedre Bakklandet – gatemiljø

Ringvålvegen ved Lund snuplass – gangveg og støyskjerm