To-veis sykkeltrase på Elgeseter bru

Prosjekttype:
Sykkel
Byggestart:
2015
Status:
Ferdig
Finansiering:
7 mill. kr.
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken bidrar slik at tilbudet til syklistene på Elgeseter bru blir bedre når brua skal ha nødvendig vedlikehold. Fortau og sykkelfelt ble bygd om i 2015. Syklister har fått plass til å sykle i begge retninger på begge sider av brua. Dette er markert med piler og gjort lovlig. Hensikten er å unngå at så mange sykler på fortauet eller i feil retning i sykkelfelt.

Relaterte artikler

Klæburuta for sykkel – Klæbuveien ved Lerkendal

Forsøkslia, øvre

Bedre sykkelanlegg og fortau i Vollabakken (Klæburuta for sykkel)