Kryssutbedring Bromstadvegen/Brøsetvegen

Prosjekttype:
Trafikksikkerhet
Byggestart:
2014
Status:
Ferdig
Finansiering:
1,5 mill
Ferdigstilling:
2015

Miljøpakken har utbedret krysset Bromstadvegen-Brøsetvegen for å gjøre det tryggere for gående og syklende. Prosjektet ble gjennomført høsten 2014 mens noe restarbeid i Brøsetvegen er tatt i ettertid.

Relaterte artikler

Ny parkeringsplass og nytt lekeareal ved Tanem skole.

Fortau i Mikkelvegen

Bedre kryss i Jakobslivegen